"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.1.
"Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                               Celem operacji jest wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR
 
            Nowości
         
 
Aktualnosci

Aktualności / Wiadomości
"NA LUDOWĄ NUTĘ" - Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków oraz Jarmark Rękodzielnictwa
Data dodania: 05.05.2016 | Autor: Maciej Smoleń | Liczba wyświetleń: 208
"NA LUDOWĄ NUTĘ" - Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków oraz Jarmark Rękodzielnictwa 5 czerwca w Parku Miejskim w Szczekocinach odbędzie się PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH, KAPEL I ŚPIEWAKÓW ORAZ JARMARK RĘKODZIELNICTWA.

Impreza kulturalna organizowana jest wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu (Wydział Rozwoju Promocji Powiatu), Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach oraz Lokalną Grupę Działania „Perła Jury” w Łazach.

Przegląd stanowi okazję do regionalnego współzawodnictwa i wymiany doświadczeń przez twórców ludowych, muzyków, śpiewaków i zespoły folklorystyczne oraz twórców rękodzieła artystycznego. Przegląd ma charakter konkursu. Jego zasadniczymi  celami są:
• ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu, muzyki instrumentalnej
i tańca ludowego oraz zwyczajów dorocznych i rodzinnych,
• wskazanie wyróżniających się uczestników do udziału w ogólnopolskich festiwalach, targach sztuki ludowej i rzemiosła,
• ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturalnych wyrażonych w muzyce i pieśni ludowej oraz rękodzielnictwie,
• promocja twórczości artystycznej, nieprofesjonalnych zespołów folklorystycznych i twórców.
• rozwijanie współpracy kulturalnej środowisk gminnych powiatu zawierciańskiego i gmin ościennych.


Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Podobieństwa i różnice łączą LEADERÓW” 

W dniach 16-20.05.2016r. 50 mieszkańców powiatu zawierciańskiego wzięło udział w Wyjeździe studyjnym na Litwę

w celu nawiązania kontaktów partnerskich przez LGD "Perła Jury".

Projekt uzyskał wsparcie z UE  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

realizowanego w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim i Gminą Pilicą.

Podczas wyjazdu studyjnego jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością lokalnych grup działania na Litwie: LGD w Trokach, LGD w Wilnie oraz LGD w Kownie. Ze wszystkimi tymi grupami Zarząd LGD Perła Jury w Łazach podpisał listy intencyjne o chęci nawiązania współpracy.
Litewskie grupy na konferencji zorganizowanej w Hotelu Panorama w Wilnie zaprezentowały swoją działalność oraz pochwaliły się projektami, które zrealizowały ze środków UE.Uczestnicy wyjazdu mogli na własne oczy zobaczyć efekty tych działań m.in. świetnie odnowiony i przystosowany do pełnionej roli Dom Rzemiosł w Trokach
 połączony z punktem Informacji Turystycznej, gdzie lokalni twórcy oddają do sprzedaży swoje wyroby.
 Magicznym miejscem było z pewnością Wzgórze Aniołów – projekt zrealizowany przez LGD w Trokach, gdzie lokalni twórcy na ogromnym wzgórzu zainstalowali rzeźby aniołów.
 Swoisty park ciągle się rozbudowuje. W jego centrum znajduje się punkt, w którym spełniane są życzenia.
Wystarczy pomyśleć życzenie, obrócić się wokół własnej osi trzy razy i… życzenie się spełni. Tak przynajmniej przekonują pomysłodawcy projektu.